CZ ECAV Veľké Leváre

História

Evanjelický kostol


Po vrátení kostola katolíkom roku 1673 evanjelici vo Veľkých Levaroch sa schádzali na modlitby v súkromných domoch, alebo chodievali na bohoslužby chodníkom cez Malé Karpaty až do Modry. Cisár Jozef II. vydal 28. októbra 1781 tolerančný patent, ktorým povolil ...

Dodatok pre históriu.


(napísaný po slávnosti 210. výročia posvätenia)

29. 10. 2000 na 19. nedeľu po Sv. Trojici bola slávnosť obnovenia Chrámu Božieho a 210. výročie jeho postavenia. Slávnostným kazateľom bol biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na ...

História v skratke


Prvé evanjelické cirkevné zbory:
Malacky (1557), kňaz Ladislav Záborský
Pernek – Sološnica – Jablonica, kňaz Ján Kostelecký
Plavecké Podhradie, kňaz, majiteľ tlačiarne Peter Bornemisza


Počiatky
Koniec 16. storočia, veľká ...

Dejiny evanjelického cirkevného zboru Veľké Leváre


Počiatky reformačného diania v tejto časti Záhoria možno vidieť už v 16. storočí, teda storočí vzniku reformácie. V Malackách bol ev. a.v. zbor, ktorý už v roku 1557 mal riadneho farára Ladislava Záborského. Evanjelické zbory ...
<< Novšie <<

Generuje redakčný systém VUCOVA firmy PC Centrum.