CZ ECAV Veľké Leváre

Projekty

Poďakovanie Bratislavkému samosprávnemu kraju

za poskytnutie dotácie na opravu evanjelického kostola Veľké Leváre v roku 2013

BSK venoval v roku 2013 dotáciu 5000,- € na opravu kostola. Z tohto príspevku boli zakúpené nové okná na vežu kostola podľa projektu FLY Hubert Klčo, ...

Evanjelická cirkev Veľké Leváre a Spoločnosť Jána Maliarika v Brne


Vás pozýva na slávnostné duchovné stretnutie pri príležitosti 66. výročia odchodu z pozemského žitia Jána Maliarika a 4. výročia odchodu Otmara Doležala

Dňa 15. júla / července ...

Posolstvo proroka Izaiáša v diele Jána Maliarika


Evanjelická a. v. cirkev Veľké Leváre a Spoločnosť Jána Maliarika Brno vás srdečne pozýva na nedeľné duchovné stretnutie na tému "Posolstvo proroka Izaiáša v diele Jána Maliarika", ktoré sa bude konať dňa 20. 11. ...

Centrum záujmových aktivít


V našom objekte vzniklo Centrum záujmových aktivít pre mládež. Z nášho kantorského 2 bytu vznikol krásny priestor na stretávanie záujmových skupín. Budova zhodnotená rekonštrukciou ostava vo vlastníctve cirkvi, ktorá bola symbolicky prenajatá na 10 ...

Generuje redakčný systém VUCOVA firmy PC Centrum.